Ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти - Інститут мистецтв

^ Ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти
1 курс

№ з/п

Назва дисципліни

Обов’язкова /

вибіркова

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Годин на тиждень

Години

Кредити

Годин на тиждень

^ Цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Історія України

О

Е
144

4

2


2

Ділова українська мова

О

Е
72

2

2


3

Естетика

О
З

72

2

2


4

Фізична культура

О
З

36

1

2

36

1

2

5

Іноземна мова

О
З

72

2

2

144

4

4
^ Цикл навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки

1

Основи екології

О
З


54

1,5

1

2

Безпека життєдіяльності

О
З


54

1,5

1

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

О
Е


108

3

3

^ Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

1

Малюнок

О

Е

З

216

6

6

144

4

4

2

Живопис

О

З

Е

144

4

4

216

6

6

3

Історія образотворчого мистецтва

О
З


72

2

2

4

Композиція

О
Е


108

3

3

5

Техніка і матеріали в образотворчому мистецтві

О

З
72

2

2


6

Перспектива в образотворчому мистецтві

О

З
72

2

2


7

Пластична анатомія

О

З
144

4

4


8

Навчальна практика (пленерна)

О
З


72

2^ Цикл навчальних дисциплін вільного вибору ВНЗ

1

Основи кольорознавства

О

З
144

4

4


3653924567527181.html
3654100738355750.html
3654166712619806.html
3654315071868948.html
3654446247618943.html