Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників - страница 5

^ Кальцитріол у хворих з ХНН І-ІІІ ст:
За відсутності гіперфосфатемії,

ПТГ -200-450пг/мл – кальцитріол 0,25мкг ч/день

ПТГ >450пг/мл - кальцитріол 0,5мкг ч/день або 0,25-0,5 мкг 1 раз на добу
^ У хворих на ГД:
ПТГ -200-450пг/мл – кальцитріол 0,5мкг ч/день

ПТГ >450пг/мл - кальцитріол 1,0 мкг ч/день
У хворих на перитонеальному діалізі Кальцитріол –0,5-2,0 мкг/добу двічі на тиждень

Ефект є-

продовження лікування

Ефект є
Зберігається гіперфосфатемія:

гіпофосфатна дієта, ФЗП, збільшення КТ/V, кальцитріол протипоказанийпрофілактик-на доза кальцитріолу –0,25мкг в тиждень1 раз


Ефект відсутній: резистентна до лікування гіперкальціемія, прогресуюча патологія кісток, резистентний до діалізної та медикаментозної терапії зуд, кальцифікація з ішемічними некрозами шкіри та м’яких тканин, кальцифілаксія; резистентна гіперфосфатемія, міопатія. Рівень ПТГ>1000 пг/мл.
Гіперкальціемія- знизити рівень Ca в діалізаті, відмінити ФЗП, відмінити кальцитріол.
^ Хірургічне лікування

Субтотальна ПТЕ

Ін’єкційна терапія етанолом під УЗД контролем

Тотальна ПТЕ з аутотрансплантацією ПЩЗ

Тотальна ПТЕ^ Рис.5 Алгоритм лікування ВГПТ.


Рівень бікарбонатів повинен підтримуватися > 21mmol/l. Його корекція знижує темпи прогресування вторинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з високим кістковим синтезом та стимулює синтез кісток у пацієнтів з їх недостачею .

^ Контроль артеріального тиску(АТ) та рівня протеїнурії.

Максимальне збереження функції нирок, зменшення серцево- судинних захворювань та смертності можливе лише за умови зниження АТ нижче 130/80 мм.рт.ст. Рівень протеїнурії необхідно приймати до уваги при визначенні цільового АТ.

Пацієнти з протеїнурією 1/добу повинні мати АТ  130/ 85 мм.рт.ст (середній АТ  100 мм.рт.ст); пацієнти з протеїнурією > 1г/добу - 125/ 75 мм.рт.ст (середній АТ  92 мм.рт.ст).

Всі гіпотензивні препарати зменшують ступінь ураження нирок шляхом корекції АТ, а деякі з них мають і ренопротекторні ефекти, незалежні від гіпотензивної дії.

Інгібітори АПФ (ІАПФ) та блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА) більш істотно ніж діуретики, антагоністи кальцію, -блокатори, зменшують протеїнурію та мікроальбумінурію, гальмують прогресування ниркових захворювань та покращують виживання хворих на хронічні захворювання нирок. ІАПФ доцільно призначити всім хворим з діабетичною нефропатією на тлі цукрового діабету (ЦД) І та ІІ типів, хворим з недіабетичними ураженнями нирок незалежно від рівня АТ та протеїнурії, але їх добова доза залежить від цифр АТ. Крім гіпотензивного ефекту, ІАПФ здатні зменшувати протеїнурію, позитивно впливати на внутрішньониркову гемодинаміку, блокувати фактори росту та запалення, зменшувати проникність базальної мембрани клубочків, покращувати функції ендотелію. Застосовують ІАПФ трьох класів (табл.4). Каптоприл -добре вивчений препарат 1 класу з нефропротекторною дією, однак він короткодіючий (6-8 годин) і призначається 3- 4 рази на добу. Препарати 2 класу мають більш тривалий період напіввиведення (18-24 год.) та призначаються 1-2 рази на добу. Однак усі вони проліки, поступають в організм у неактивному стані, потребують метаболічної активації у печінці. За рахунок ліпофільності ІАПФ схильні до кумуляції в жировій тканині та мало ефективні у пацієнтів з надмірною вагою. Препарати 3 класу діють напротязі 24 годин та забезпечують м’який стабільний ефект.

Таблиця 4-Класифікація ІАПФ (L.Opie, 1999).

Клас 1

Ліпофільні ліки:

каптоприл, алацеприл, альтиоприл

Клас 2

Ліпофільні проліки

Підклас 2А

Препарати з переважно нирковою екскрецією:

беназеприл, хінаприл, периндоприл, цилазаприл, еналаприл

Підклас 2В

Препарати з двома основними шляхами екскреції:

моексиприл, раміприл, фозиноприл

Підклас 2С

Препарати з переважно печінковою екскрецією:

спираприл, трандалоприл

Клас 3

Гідрофільні ліки:

лізиноприл, лібензаприл, церонаприл


У перші 2 місяці прийому може спостерігатися транзиторне підвищення концентрації креатиніну в сироватці крові, яке розглядається як наслідок змін ниркової гемодинаміки. Призначення ІАПФ потребує контролю рівня креатиніну, особливо при рівні останнього > 0,25ммоль/л.

У більшості хворих через 3-6 тижнів функціональні показники нирок покращуються, а рівень креатиніну швидко стабілізується, а потім знижується. Збільшення рівня креатиніну <30% на фоні прийому ІАПФ, не вважається показанням для їх відміни . При прогресуючому погіршенні функції нирок на фоні призначення ІАПФ або БРА ІІ, слід виключити двосторонній стеноз ниркових артерій або стеноз артерії єдиної нирки. Гіперкаліємія є потенційно можливим ускладненням призначення ІАПФ, особливо у хворих на цукровий діабет з нефротичним синдромом та ХНН при проведенні паралельно гемотрансфузій (62%), при кровотечах (носові, шлунково-кишкові), гемолізі, застосуванні медикаментів (тріамтерен, маніт, спіронолактон), сепсисі. Виникнення гіперкаліємії потребує відповідних дієтичних обмежень. Вона рідко потребує медикаментозного лікування, однак необхідно пам’ятати про доцільність застосування глюконату кальцію 10%-10мл довенно, глюкози з інсуліном, бікарбонату натрію, іонообмінної смоли, розчину сорбіту.

Блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА) (табл. 5) визнані одними із найкращих засобів лікування АГ, профілактики та ураження нирок при цукровому діабеті. Вони зменшують загальний периферичний опір судин, забезпечують поступове та стійке зниження АТ, органопротекторну дію на серцево-судинну систему та нирки, проявами якої є регрес гіпертрофії серця та судин, сповільнення прогресування атеросклерозу, зменшення тиску у клубочках нирок, корекція функції мезангіальних клітин, попередження процесів склерозування клубочків.

Таблиця 5-Клінічна фармакологія препаратів БРА (Messerli et al.,2000)

Препарат

Відносна афін-ність до рецеп-торів АТ1

Спосіб антагонізму до рецепторів

Звільне-ння з рецепторів

Біодоступність (%)

Вплив їжі на ефект препара-ту

Активний метабо-літ

Період напів-життя (год)

Зв’я-зок з протеї-нами

Дозу-вання (мг/добу)

Лозартан

50

Конкур.

Швидке

33

Мінім.

Так

6-9

99,8

50-100

Вальзартан

10

Неконкур.

Повільне

25

Зменшення на 40-50%

Ні

6

95

80-320

Кандезар-тан

280

Неконкур.

Повільне

42

Немає

Так

9

99,5

4-16

Ірбезартан

5

Неконкур.

Повільне

70

Немає

Ні

11- 15

90

150-300

Епрозартан

100

Конкур.

Швидке

13

Немає

Ні

5-9

98

200-400

3621930180020237.html
3622011270072795.html
3622172230973045.html
3622226973830376.html
3622295519547329.html